Logo Picamoixons

Picamoixons

Alt Camp


Ets a: Portada > Notícies > Renovada la Subvenci...


Notícies

10/04/2013

Renovada la Subvenció per a la Rehabilitació de facanes i edificis.

Aprovació de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i façanes

 

A proposta del Sr. President, s'adopta per unanimitat el següent acord:

 

Vist el que disposen els arts. 118 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,

 

s'acorda:

 

1.- Aprovar la convocatòria de subvencions per rehabilitació edificis i façanes, que es regularà per les bases que van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 76, de 31 de març de 2006, amb la modificació publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 45, de 23 de febrer de 2007.

 

2.- La quantitat total destinada a aquesta convocatòria és de 3.600 €, existint consignació pressupostària suficient a la partida 152/ 78900.

 

3.- El termini de presentació de sol·licitud de subvencions serà fins el dia 31 de desembre de 2013.

 

4.- Seran subvencionables les activitats descrites a l’art. 4 de les bases reguladores.

 

© Ajuntament de Picamoixons, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal de l'Alt Camp. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo